1 Aralık 2022 Perşembe

ULAŞIM A.Ş.’DEN “OTOPARK ÜCRETİ” AÇIKLAMASI

Kayseri Ulaşım A.Ş vekili Av. Kaan Savruk otopark ücretlerinin kanuna aykırı talep edildiği, otopark ücretleri üzerinden haksız ve afaki vekalet ücreti alındığı gibi  haberler yapılması üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Kayseri Ulaşım A.Ş vekili Av. Kaan Savruk tarafından yapılan açıklama şöyle: Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında,’20.30.40.50.100 TL otopark ücretleri için 600 TL vekalet ücreti alınıyor’şeklinde bir iddia ortaya atılmış, bu konu, yerel ve sosyal medya üzerinden maksadını aşan haberler yapılmasına neden olmuştur. Bunlara istinaden; Kayseri Ulaşım A.Ş tarafından otopark ücretlerinin kanuna aykırı talep edildiği, otopark ücretleri üzerinden haksız ve afaki vekalet ücreti alındığı gibi akla ve vicdana aykırı haberler yapılarak kamuoyunda algı oluşturulmak istenmiştir. Bu oluşan bilgi kirliliğinin ortadan kalkması için açıklama yapma zarureti doğmuştur.

Müvekkilim Kayseri Ulaşım A.Ş, Büyükşehir Belediyesi Kanunu 26. Maddesi gereği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan şirketlerinden sadece biridir..Müvekkilim şirket tarafından işletilen otoparklar, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 31.05.2017 tarih 2017/012sayılı meclis kararıyla müvekkil şirkete işletme hakkı verilmiştir. Meclis kararı gereği müvekkilim şirket, bu otoparkları işletmekle mesul hale gelmiştir. Bu mesuliyet ise; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. Maddesine dayanmaktadır. Adı geçen kanun hükümleri uyarınca müvekkilim şirket otopark ücretlerini tahsil etmekle yükümlüdür ve bundan da kanunen sorumlu bulunmaktadır. O kadar ki, Sayıştay denetimlerinde, bazı otopark ücretlerinin tahsilatının yapılamaması sebebiyle, gerek belediye, gerekse müvekkilim şirket uyarı almıştır (26.10.2015 tarih ve 18. Denetim Grup Bşk./2015-145 sayılı yazı). Şirketin tüm otopark hizmetinden doğan alacaklarının tebligat, takip ve tahsilat işleminin yapılması gerekliliği belirtilirken, Sayıştay tarafından denetlenen bir kamu şirketi olan şirketimizin alacakların takibini yapmaması halinde kamu hizmeti aksayacak, bu da kamu düzeninin bozulmasına neden olacaktır.”denmektedir.

Söz konusu otopark ücretleri, kanunda da belirtildiği üzere verilen hizmet karşılığında alınan bir ücret olup, kanunun emredici hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olan müvekkilim, hukuka, kanuna, içtihatlara aykırı hiçbir işlem ve eylemde bulunmamıştır. Müvekkil şirket, otopark hizmet bedellerini talep ve tahsil etmez ise, asıl kanuna aykırılık burada başlayacaktır..

Müvekkilimiz tarafından işletilen otoparklar,şirketin yönetim kurulu kararına istinaden belli bir tarife gereği işletilmektedir. Buna göre otoparkları kullanan vatandaşlarımız, tarife gereği ücretleri ödeyerek otoparkları kullanmaktadır. Bu ücretleri ödemeyenler hakkında, borcu 100 TL altında olanlara bilgilendirme mektubu gönderilerek otopark ücretinin 7 gün içerisinde ödenmesi bildirilmekte olup, 100 TL ve altında olan borçlara hiçbir şekilde icra takibi yapılmamakta, alacağın bu yolla tahsili cihetine önem verilmektedir. Mektupla yapılan tahsilatlar, kesinlikle büroma değil, şirkete yapılmakta olup, bu şahıslar müvkkil şirkete yönlendirilmektedir. Önemle vurgulayalım ki,  bu yöndeki tahsilatlardan tek kuruş vekalet ücreti de alınmamaktadır.Ayrıca kişinin otopark borcu ne olursa olsun, her park esnasında otopark görevlisi otonun önceki parklanmasından doğan otopark borcu olduğunu sözlü olarak ifade etmektedir.

100 TL ve üzeri borçlanmalarda ise,her halükarda yine bilgilendirme mektubu gönderilerek, borcun 7 gün içerisinde ödenmesi, aksi halde yasal yollara başvurulacağı ihtar edilmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki; müvekkilimizin yasal olarak böyle bir bildirim yapmak zorunluluğu da bulunmamaktadır.. Bunu,vatandaşlarımızın borçtan haberdar olmamaları ihtimaline karşı, mağduriyet yaşamamaları, yasal yollara başvurulduğunda çıkacak masraf ve ferilerinin de vatandaşlarımıza yüklenilmemesi amacıyla ve onların menfaati için yapmaktadır.

Borçluya gönderilen mektuba rağmen süresi içinde ödenmeyen ve yüz liradan fazla borcu olan  şahıslar hakkında,  tabi olarak icra takibi ile tahsili yoluna gidilmektedir. İcrai tahsilatlarda bile, borçlunun durumuna göre, şirketin alacağından indirim yapmak mümkün olmayacağından, tarafımızca yasal avukat ücretinden çoğu zaman indirim de yapılmaktadır. İfade edelim ki, vatandaşları bu borçlarını ödememek için, aklınca yol göstermeye çalışan borçlular hakkında ise, asla bu yönde bir indirim söz konusu olmamaktadır.Esasen olayı şikayet boyutuna taşıyan şahısların da, bunlar olduğu görülmektedir.

Yasal takip ile tahsili yoluna gidilen otopark ücretlerinde vekalet ücreti, kanunun vekile tanıdığı, hak ve mesaisine karşılık takdir edilen resmi ücrettir. Bu ücretin ne kadar olacağı kanunda belirtilmiştir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret başlığı altında  11. Maddede  “ (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 4.000,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir…Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez..denmektedir.Bu durumda Örneğin; asıl alacağı 100 TL olan bir takipte vekalet ücreti 100 TL’dir. Bu ücret kanunen hesaplanmakta olup,değiştirilmesi ve avukatın bu ücret üzerinde başka bir ücret almasıasla mümkün değildir.Ayrıca hesaplamalar icra dairesince, sistem üzerinden yapılır. İddia edildiği gibi, 100 TL’lik borçlara 600 TL vekalet ücreti alındığı iddiası tamamen asılsız ve hayal ürünüdür.

Medya ve Sosyal Medya’da“Otopark Ücretleri ile ilgili Danıştay’ın kararı olduğu bu sebeple ödenmemesi gerektiği yönünde haberlerin yer aldığı görülmektedir.Öncelikle belirtmek gerekir ki; emsal Danıştay kararı olarak gösterilen birçok kararın şehrimizde değil, bir başka şehirde şartlar ve koşullar yerine getirilmediği için (UKOME kararı, çizgi ve levha bulunmaması gibi) o ilin otopark işletmecisi aleyhine sonuçlanmıştır. Kayseri’de işletilen tüm otoparklar, UKOME’nin incelemesi neticesi ‘uygun’ yazısı, otopark alanlarına sarı çizgi ve tabela gibi gereklilikleri yerine getirmesinin ardından yeni bölge işletmeye açılmaktadır.

Şu ana kadar müvekkilimiz adına yaptığımız icra takiplerinde, otopark ücretini ödememiş, hakkında icra takibi başlatılmış ve bu icra takibine itiraz ederek takibi durdurulmuş bir çok dosya bulunmaktadır. Bunlar hakkında miktarı gereği ilgili mahkemelerde İtirazın Kaldırılması ve icranın devamı için dava açmak zarureti doğmuş,  nitekim bu davalar da açılmıştır. Bu güne kadar açılan davalarda otopark ücretlerinin yasal olduğuna dair  mahkeme ilamları ortadadır.

Bu konuda tüm mahkeme kararları tarafımızda mevcut olup, hepsini buradan ilan etmek imkansız olduğundan, istenilmesi halinde, KVKK gereklilikleri yerine getirilmesi koşuluyla (kişisel bilgilerin yer aldığı kısımların silinmesi kaydı ile), talep eden ilgililere karar örnekleri verilecektir. Vatandaşlarımızın bu konuda yalan yanlış bilgilere itibar etmemeleri, bilginin doğru kaynağına ulaşarak iddia edilenin doğru olup olmadığını araştırmaları,gerek kendileri, gerekse kamu adına önem arz etmektedir.

Bu asılsız, çirkin isnat ve iftiraların asıl maksadı, gerek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve yöneticilerini, gerek müvekkilim Kayseri Ulaşım A.Ş’yive gerekse şahsımı, yalan ve çarpıtma iddialar ile itibarsızlaştırmaktır. Bilinmelidir ki, konu ile ilgili Medya ve Sosyal Medya’da yapılan haberler, tarafımızdan titizlikle takip edilmekte olup, amacı itibar cellatlığı olan haber ve yorum yapan şahıslar hakkında, tabii ki  her türlü yasal yollara  başvurulacaktır.

HABER: DİLEK BİLGİ

Yorum

  1. Bunların alayı toplanmış milleti soymak için elinden geleni yapıyor. Park parası için insan icraya mı verilir. Yandaş avukatları zengin etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Zehir zıkkım olsun. Belediyenin kasasına giren cüzi bir miktar. Gerisini mafyavari şirket yetkilileri ve çalışanlar alıyor. Resmen yasaları kullanarak soygun yapıyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.